Normen handbescherming

De landen van de Europese Gemeenschap hebben zeer strenge normen voor handschoenen voor professioneel gebruik opgesteld. Om de juiste keuze te maken, zijn de handschoenen opgedeeld in categorieën volgens de risico’s:

CATEGORIEËNRISICONIVEAUSBESCHRIJVING VAN HET RISICO
1
Kleine risico 's
Zeer geringe tot zelfs onbestaande verwondingen
Eenvoudige handschoenen zorgen voor comfort voor de drager, maar bieden geen bescherming tegen mogelijke ongevallen. Zelfcertificering door de fabrikant.
2

 

Intermediaire risico's

 

Echte risico’s op verwondingen (knippen, perforatie...).
Handschoenen getest en gecertificeerd volgens één of
meerdere Europese normen door een Europese aangemelde instantie.
Op deze handschoenen is het volgende duidelijk leesbaar: hun niveau van efficiëntie tegen bepaalde risico’s zoals slijtage, scheuren,..
3
Onomkeerbare risico’s
Zeer hoge risico’s veroorzaken een dodelijk risico of
onherstelbare schade op de handen of lichaam.
Handschoenen getest en gecertificeerd door een aangemelde instantie maar
onderworpen aan een verplichte kwaliteitscontrole.
Deze handschoenen zijn specifiek voor hun toepassingen.

 

Norm EN 420: Algemene vereisten

Deze norm definieert de algemene criteria voor de bouw, ergonomie, veiligheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie die voor alle beschermende handschoenen gelden.

Aanvullende normen ter aanvulling van de norm EN 420

Uw werkhandschoenen met EN420 norm kunnen ook nog andere normen dragen:

  • EN 388: Bescherming tegen mechanische gevaren
  • EN 511: Bescherming tegen koude
  • EN 407: Bescherming tegen thermische risico's (hitte)
  • EN 374: Micro-biologische en chemische risico 's
  • EN 374-1: Terminologie en vereiste prestaties
  • EN 374-2: Bescherming tegen micro-organische risico 's
  • EN 374-3: Bescherming tegen chemische stoffen

 

> Bekijk alle veiligheidshandschoenen:
> Bekijk alle normen PBM

ajax